trešdiena, 2021. gada 22. septembris

Ekoskolu apbalvošana 2021

 

20. septembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. 104 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet divām izglītības iestādēm tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 44 - ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Laurenču sākumskolu šajā pasākumā pārstāvēja Marta Korņejeva no 6. klases, Dace Purviņa Ekopadomes koordinatore un skolas direktors Kristaps Zaļais. Laurenču sākumskola saņēma Zaļo karogu, kurš šogad plīvos pie skolas, apliecinot gan sasniegumus, gan skolēnu un skolotāju ieguldīto darbu. Pasākuma noslēgumā bija iespēja piedalīties kampaņas “Ekoskolu Rīcības dienas” atklāšanā, kas tika īstenota kā video akcija un veltīta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Dalība Ekoskolu programmā ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, jo līdztekus citiem mērķiem programmā aktīvi tiek veicināta arī sabiedrības līdzdalība apkārtējās vides pārvaldībā.

Paldies Laurenču sākumskolas skolotājiem, skolēniem un skolēnu vecākiem par ieguldīto darbu sasniedzot šo mērķi - Zaļo karogu!

 

Sagatavoja Ekopadomes koordinatore Dace Purviņa

 #Ekoskolas #Ekoskolām20











Rīcības dienas Laurenču sākumskolā